خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

بلاگ

پروسه اشباع تراورس بامخلوط کروئوزوت و مازوت

  |   چوب   |   بدون دیدگاه

در پروسه اشباع تراورس و تیر چوبی مراحل زیر انجام می گیرد :

 

۱-تهيه چوب آلات :

چوب آلات مورد نياز ، پایه های چوبی و براکت (کراس آرم) و بازوی برق و مخابرات و تراورس برای راه آهن و هر نوع چوب آلات دیگر مورد نیاز می باشد پایه های چوبی مورد نیاز به وسیله دستگاه خراطی توسط کادر مجرب انتخاب و توسط اره ، رام و انواع فلکه با سایز های مورد نظر تهیه و در خشک کن های مکانیزه توسط سیستم بخار خشک و فن های تولید باد به صورت کنوکسیون خشک میگردند و زمانی که درصد رطوبت پایه های چوبی به زیر ۲۸ درصد و برای تراورس و براکت و بازوی مخابراط به بین ۲۲-۲۰ %  رسید از خشک کن خارج و به سالن مونتاژ انتقال می یابند .

 

۲- مرحله مونتاژ :

در اين مرحله در صورت نياز سوراخكاري در پایه های چوبی و براکت و بازوی برق و مخابرات و S  کوبی برای تراورسها صورت می پذیرد و سپس آنها به داخل سیلندر اشباع هدایت می گردند .

 

۳- اشباع  :

روش اشباع در اين سيستم روش بتل بوده و با تحت فشار قرار دادن (۸ تا ۱۴ بار) محلول گرم کروئوزوت و مازوت ۸۰cºالی ۹۰cº که قبلا تهیه شده انجام می پذیرد لذا چوب آلات بعد از چیده شدن روی واگنهای مخصوص و با قرار دادن دستک ، بین آنها به داخل سیلندر هدایت می شوند این کارخانه یک سیلندر اشباع خود را که دارای ۵/۲۵ متر طول و با قطر دهانه ۹۰/۱ متر اختصاص به  اشباع روغن کروئوزوت اختصاص داده است . پس از قرار گرفتن چوب آلات در داخل سیلندر درب سیلندر را بسته و ابتدا خلاء اولیه به مدت یک ساعت و ربع انجام می گیرد . در این مرحله مقدار فشار برابر ۸/۰ – تا ۸۳/۰ می باشد . با ایجاد خلاء ضمن تخلیه هوا ی داخل سیلندر و هوای بین آوندهای چوب آلات در داخل دیگ اشباع تخلیه و چوب آماده پذیرش کنشها و واکنشهای مختلف می گردد .

 

سپس محلول گرم مخلوط کروئوزوت و مازوت که با درصد حجمی استاندارد مورد نظر تهیه شده است از مخزن ذخیره به داخل سیلندر اشباع هدایت می شود پس از پرشدن حجم سیلندر اشباع توسط چوب آلات قرار گرفته و محلول مخلوط کروئوزوت و مازوت گرم (۸۰cºالی ۹۰cº) سیستم توسط یک مخزن تزریق و یکی پمپ دنده ای که بین این مخزن تزریق و یکی پمپ دنده ای که بین این مخزن و سیلندر اشباع قرارداارد تحت فشار واقع می شود . داخل مخزن تزیرق محلول گرم صورت می پذیرد و پمپهای دنده ای دارای خصوصیات خاصی می باشند که از یک مخزن دریافت و با فشار محلول گرم مخلوط کروئوزوت و مازوت را به مخزن دیگر می ریزد .

 

پس از ۸ تا ۱۲ ساعت عملیات تزریق با احتساب حجم چوب و حجم محلول گرم مخلوط کروئوزوت و مازوت که طبق استاندارد و با عمق نفوذ مورد نظر اشباع می گردند (۲تا ۳ سانتیمتر ) پس از اتمام مرحله اشباع محلول گرم مخلوط کروئوزوت و مازوت داخل سیلندر با ایجاد شرایط زهشکی به مخزن بالای سیلندر انتقال داده می شود .

شایان ذکر است که این عمل در شرایط خلاء صورت می پذیرد و برای آنکه سطح چوب آلات اشباع شده پاک و بدون لجن گردند در پایان یک خلاء ثانویه به مدت ۱۵ تا ۴۵ دقیقه انجام می گیرد .

با اتمام این مرحله و با باز کردن درب سیلندر و خارج شدن بخارات مواد داخل سیلندر ، واگنهای چوب آلات اشباع شده را از سیلندر اشباع خارج می کنیم و آنها را به زیر سوله هدایت می کنیم و مدت دو تا سه هفته در زیر سوله دپو می کنیم تا سطح چوب آلات کاملا خشک گردند .

 

توجه : برای چوب‌های سخت عمق نفوذ اشباع طبق استاندارد بین‌الملی ۵/۰ سانتی متر می‌باشد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه