خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

تجهیزات کارخانه

درباره این پروژه

استفاده از برترین ماشین الات روز دنیا در صنعت چوب

موارد مشابه

تراورس

تاریخ

شهریور 98

دسته بندی

تخته و پالت, تراورس, تیر های چوبی